Ελαφρόπετρα 8-16mm

Ελαφρόπετρα 8-16mm

Η ελαφρόπετρα είναι ένα ηφαιστιογενές υλικό χημικά αδρανές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα σε καλλιέργειες υδροπονίας.

Το εν λόγω υλικό συμβιβάζει ικανοποιητικά τόσο την ανάγκη συγκράτησης του νερού όσο και τη στράγγιση και τον αερισμό του ριζικού συστήματος, ενώ παράλληλα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για πολλά χρόνια. growmarket.gr