Το διπλό κάτοπτρο Growzilla

Το διπλό κάτοπτρο Growzilla

Το Διπλό κάτοπτρο Growzilla αποκλειστικά για εσάς από το Alegre Growshop.

Είναι το μόνο κάτοπτρο που συνδέει δύο λαμπτήρες, επιτρέποντας ταυτόχρονα πολλές εφαρμογές για παράδειγμα, δίνεται περισσότερα lumens αν συνδέσετε σε δύο 400 w ή δύο 600W ή δύο 1000W .

Είναι ένα αμερικανικό προϊόν, υψηλής ποιότητας.

Οι διαστάσεις της εισόδου και εξόδου είναι 150mm.

Πιθανώς ο καλύτερος ανακλαστήρας.